Προϊοντα

O κατάλογος μας αναφέρεται σε διάφορες ομάδες προϊόντων και είναι ενδεικτικός των δυνατοτήτων παραγωγής του εργοστασίου.
Μερικά από τα σχέδια ή φωτογραφίες που εικονίζονται έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία και τα καλούπια ανήκουν αποκλειστικά στους πελάτες μας.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της εταιρείας έχουν εφαρμογή στην οικοδομή, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμό, ηλεκτρολογικό υλικό, διακόσμηση, διαφήμιση κλπ.